Thursday, 22 November 2012

UUM DINOBAT ANTARA TERBAIK DALAM PENILAIAN TOP BUSINESS SCHOOL


UUM ONLINE: Universiti Utara Malaysia (UUM) telah dinobat antara yang terbaik dalam penilaian Top Business School (TBS) di Malaysia. Pencapaian tempat kedua terbaik telah diperolehi oleh Othman Yeop Abdullah Graduate School of Business (OYA-GSB) yang mendapat dua (2) bintang dalam penilaian TBS dan kedudukan ini dikongsi bersama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Tempat pertama pula disandang oleh Universiti Putra Malaysia (UPM) yang mendapat tiga (3) bintang.
Keputusan tersebut telah diumumkan oleh Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin semasa berucap di Program Kepimpinan Pengurusan Tertinggi Institusi Pengajian Tinggi Awam di Langkawi malam tadi.
Penilaian ini dibuat berdasarkan kepada beberapa kriteria utama antaranya kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan pembangunan serta perkhidmatan yang diberikan oleh OYA-GSB dalam tempoh tiga (3) tahun yang lalu.
Naib Canselor UUM, Profesor Datuk Dr Mohamed Mustafa Ishak semasa diminta mengulas kejayaan ini berkata " Saya amat bersyukur ke hadrat Allah atas pencapaian ini dan mengucapkan terima kasih kepada warga kerja UUM khususnya staf OYA-GSB yang telah berusaha bertungkus lumus bagi memastikan kejayaan tersebut. “
Katanya lagi “ jika kita terus bekerja kuat seperti apa yang kita lakukan sekarang dan sentiasa konsisten serta tabah menghadapi cabaran, Insya-Allah UUM benar-benar akan mengubahdirinya dalam masa dua atau tiga tahun akan datang dari sekarang”. Oleh itu Dr. Mohamed Mustafa menyeru semua warga kerja UUM untuk sama-sama berusaha memastikan UUM terus cemerlang demi mnencapai hasrat menjadikan Universiti ini sebagai Universiti Pengurusan Terkemuka.
Jelas beliau, “ OYA-GSB yang telah ditubuhkan sebagai sebahagian daripada usaha berani universiti ini untuk terus menawarkan pengajian dalam bidang pengurusan perniagaan yang inovatif dan berkesan”
Katanya lagi “dengan slogan "Mentransformasikan Pemimpin Demi Kelestarian Perniagaan dan Masyarakat”, OYA-GSB diyakini akan dapat menghasilkan pemimpin perniagaan masa depan yang mempunyai skop yang luas di peringkat antarabangsa, mempunyai kebolehan membuat keputusan yang cemerlang dan mampu melaksanakan perubahan untuk kebaikan perniagaan, masyarakat dan alam sekitar.

Sementara itu, semasa mengulas pencapaian ini, Dekan OYA-GSB, Profesor Dr. Noor Azizi Ismail berkata “ Anugerah
TBS diberi berdasarkan penilaian yang ketat dan terperinci oleh pihak Jawatankuasa Penilaian TBS, Kementerian Pengajian Tinggi.

Jelas beliau lagi “ Status TBS ini membuktikan program akademik yang ditawarkan oleh Universiti ini dan OYA-GSB khususnya adalah sangat kompetatif dan berkualiti. Adalah diharapkan status ini mampu menarik minat lebih ramai pelajar yang berkualiti dari dalam dan luar negara untuk meneruskan pengajian di sini. “
Beliau juga berkata, “ Adalah diharapkan bahawa status TBS yang diperolehi ini juga akan dapat membantu OYA-GSB meningkatkan jalinan kerjasama yang lebih erat dengan pihak industri serta menarik lebih banyak peluang pembiayaan yang akhirnya boleh memberi manfaat yang besar kepada Universiti ini. “
Tambah beliau, “ kita amat berharap agar status TBS akan memberi peransang dan semangat yang kuat kepada semua warga kerja Universiti ini untuk mencapai wawasanmenjadikan OYA-GSB salah satu sekolah perniagaan terkemuka di rantau ini.

Tambah beliau lagi, hasil kerja keras semua pihak dan komitmen yang tinggi serta sokongan yang padu dan berterusan pihak pengurusan atasan UUM , akhirnya usaha tersebut telah membuahkan hasil yang amat membanggakan.
Katanya lagi, “ kami akan terus bekerja kuat bagi memastikan hasrat OYA-GSB untuk diiktiraf sebagai salah satu daripada Top 100 World Business School menjelang 2015 tercapai”.

No comments: